roba/usluga: Sedlasti ležajevi KZ - 73isporučilac EUROTERM d.о.о. Dvorovi - Bijeljina, naručilac R i TE Ugljevik

* Full text of this document is available only in B/H/S language. If you need it tranlated into English, please contact us.
Source: Službeni glasnik BiH, 8/13/2007


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK


OBAVJEŠTENJE

O DODJELI UGOVORA

ROBE


Dio I: UGOVORNI ORGAN


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik

Kontakt osoba: Milenko Radišić

Adresa: Ugljevik

Poštanski broj: 76330

Grad: Ugljevik

Identifikacioni broj: 400449490005

Telefon: 055/774-600

Faks: 055/771 183

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.2.a javno preduzeće

I.2.b na entitetskom nivou


Dio II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA

Robe


II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne


II.3. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA

Nabavka sedlastih ležajeva - KZ-73


II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabavka sedlastih ležajeva - KZ-73

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

17.000,00 KM

Dio III: POSTUPAK

I
II.1. VRSTA POSTUPKA

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

a) Samo najniža cijena

1) cijena učešće 100%

2) tehnički kriteriji

3) uslov i način plaćanja

Dio IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA

Broj ugovora 14349/06

Organizacija: "EUROTERM" BIJELJINA

Adresa: Karađorđeva bb

Poštanski broj: 76311

Grad: Bijeljina - Dvorovi

Identifikacioni broj: 400449490005

Telefon: +387 55 350-406

Faks: 055/350 649

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ/NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA

Cijena najuspješnije ponude: 16.380,00 KM

Cijena najniže ponude: 16.380,00 KM

Cijena najviše ponude: 19.130,37 KM

IV.3. PODUGOVARANJE

Ne


Dio V: DODATNE INFORMACIJE


V.1. DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

17. 10. 2006. godine


V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA

3 (tri)


V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO
OBAVJEŠTENJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU BiH"?

Ne

(7-71-11655-07)

More about the purchaser