Zagađenje guši zagađivača: RiTE Ugljevik se počelo gušiti u vlastitom dimu

Nikšić u posjeti Tuzlanskom kantonu: Ponudio kredite Razvojne banke Nikšić u posjeti Tuzlanskom kantonu: Ponudio kredite Razvojne banke

Premijer FBiH Nermin Nikšić posjetio je jučer Gračanicu koja je u dva maha pogođena poplavama što su zadesile Bosnu i Hercegovinu u katastrofalnim razmjerama, a u drugom udaru pretrpjela štete u privredi.

Microsoft Azure od danas dostupan u Bosni i Hercegovini Microsoft Azure od danas dostupan u Bosni i Hercegovini

Microsoft je objavio da su Azure cloud servisi dostupni u Bosni i Hercegovini, što znači da svi zainteresirani za ove servise već danas mogu kreirati probni nalog u trajanju od 30 dana.

Najnovije vijesti
Kazne niže 50 posto ukoliko se plate osam dana po izdavanju naloga

Kazne niže 50 posto ukoliko se plate osam dana po izdavanju naloga

Tokom razgovora, održanog u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, istaknuto je da provedba ovog zakona iziskuje koordinirano djelovanje većeg broja organa nadležnih za postupanje u prekršajnom postupku.

Evropska energetska zajednica predložila sankcije za BiH

Evropska energetska zajednica predložila sankcije za BiH

Sekretarijat Energetske zajednice predložio je Vijeću ministara Evropske unije da suspenduju svu finansijsku podršku organima i kompanijama u BiH za bilo koji od energetskih projekata koji su trebali biti realizovani na području BiH.

BiH po­tpu­ni vla­dar svog ne­ba od kra­ja 2015. godine

BiH po­tpu­ni vla­dar svog ne­ba od kra­ja 2015. godine

BiH će do kra­ja no­vem­bra ove go­di­ne od Srbi­je i Hrvat­ske pre­uze­ti sre­dnji sloj vaz­du­šnih ko­ri­do­ra iznad BiH, ko­ji se odno­se na le­to­ve do 10.000 me­ta­ra vi­si­ne, a os­ta­tak vaz­du­šnih ko­ri­do­ra iznad te vi­si­ne do kra­ja na­re­dne go­di­ne.

Sanacija šteta od poplava: Vladama u BiH uplaćeno više od 10 miliona KM

Sanacija šteta od poplava: Vladama u BiH uplaćeno više od 10 miliona KM

Na nivou BiH za pomoć poplavljenim područjima ukupno je obezbijeđeno oko 10.165.000 KM, od čega je 7,1 miliona KM obezbijeđeno izmjenama i dopunama Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Cvijanović: Nema viškova niti standarda za izvoz u Rusiju

Cvijanović: Nema viškova niti standarda za izvoz u Rusiju

Predsjednik Vlade RS Željka Cvijanović izjavila je da bi Srpska i BiH trebalo da traže svaku mogućnost izvoza svoje robe na rusko i druga tržišta, ali da nemaju ni dovoljno viškova niti su u potpunosti zadovoljeni standardi za izvoz.